วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

เซกิฮัง การกินข้าวแดงแล้วจะโชคดี หนึ่งในความเชื่อของคนญี่ปุ่น

เซกิฮัง หรือ ข้าวแดงสำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว ถือว่าเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการเฉลิมฉลองของวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว ซึ่งสำหรับการทำข้าวแดงนี้คนญี่ปุ่นเค้าจะมีความเชื่อทางศาสนาว่า เป็นการนำมาบูชาเทพเจ้านั่นเอง 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 🍙 🍘 ในปัจจุบันน้ำคนญี่ปุ่นก็ยังคงใช้เข้าแดงเพื่อการเฉลิมฉลองในเทศกาลพิเศษ ในโอกาสพิเศษ และเพื่อความโชคดีนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเนี่ย คนญี่ปุ่นก็จะเอาข้าวเหนียวมาหุงกับถั่วแดง และน้ำต้มถั่วแดงเพื่อที่จะให้ได้ข้าวที่มีสีแดงสวยงามนั่นเอง คนญี่ปุ่นทานข้าวแดง หรือ เซกิฮัง ในวันไหนบ้าง การทานข้าวแดง หรือข้าวที่หุงกับถั่วแดง สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งด้วย ว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งพลัง ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิตได้อีกด้วย โดยโอกาสต่าง ๆ […]