ซามูไร
Main

ซามูไร

ซามูไร1 - ซามูไร
ซามูไร

ซามูไร สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น วัฒนธรรมซามูไร และบทบาทของชนชั้นทหารที่มีต่อการสร้างญี่ปุ่น สามารถติดตามกันได้ที่บทความนี้เลย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

แม้ว่าซามูไรจะไม่มีอยู่อีกต่อไป แต่อิทธิพลของนักรบผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ยังคงแสดงออกอย่างลึกซึ้งใน วัฒนธรรมญี่ปุ่น และมรดกของซามูไรสามารถพบเห็นได้ทั่วญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ สวนที่ได้รับจัดตกแต่งอย่างดี หรือที่อยู่อาศัยของซามูไรที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนญี่ปุ่น

พื้นฐานของจิตวิญญาณซามูไร คือ บูชิโด “วิถีแห่งนักรบ” ปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์นี้ให้คุณค่าแก่เกียรติยศความกล้าหาญ และความไม่เห็นแก่ตัว ตลอดจนหน้าที่ต่อเจ้านายของนักรบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสละชีวิต และยอมรับความตาย ไม่มีพื้นที่ให้ความกลัวในจิตใจ สำหรับวิถีของนักรบ และพฤติกรรมที่มีวินัยในตนเอง และความเคารพและจริยธรรมนี้ จะกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างสำหรับชนชั้นอื่น ๆ ตลอดประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น

การลดลงของนักรบ

จำนวนของซามูไรลดลง เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า ในช่วงนั้นญี่ปุ่นเปิดพรมแดนให้กองทัพเรือสหรัฐ ฯ และมีการมอบอำนาจคืนสู่ราชวงศ์ เพื่อฟื้นฟูเมจิในปี พ.ศ. 2411 ซามูไรกลายเป็นที่รู้จักในนามชิโซกุ ซึ่งเป็นคำที่แสดงถึงอดีตซามูไรของพวกเขา สถานะและพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สวมคาทานะในที่สาธารณะอีกต่อไป

ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าชนชั้น ซามูไรถูกยกเลิกเพื่อสนับสนุนกองทัพของชาติแบบตะวันตก และเป็นผลให้ซามูไรหลายคนกลายเป็นนายทหารของกองทัพจักรวรรดิที่มีแรงจูงใจสูง และมีระเบียบวินัยหรือใช้ความรู้ในระดับสูง เพื่อเป็นผู้สื่อข่าวนักเขียนหรือเพื่อ รับราชการ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c r e d i t : ufabet777

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Leave a Reply

Your email address will not be published.