การให้ของขวัญของคนญี่ปุ่น
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ขนบธรรมเนียม การให้ของขวัญ ของคนญี่ปุ่น

อีก ประเพณี หนึ่งของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเพณีที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก คือ การให้ของขวัญ ของคนญี่ปุ่น

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เมื่อมีการประชุม กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือการได้รับคำเชิญไปบ้านคนอื่นนั้น  การให้ของขวัญแก่เจ้าภาพ เจ้าบ้าน ผู้ร่วมประชุม การให้ของขวัญนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการแสดงความเคารพ และขอบคุณเจ้าของบ้าน 

มีของขวัญที่ถูกใจหลากหลายประเภทมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสพิเศษต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และผู้รับ

การให้ของขวัญของคนญี่ปุ่น2 - ขนบธรรมเนียม การให้ของขวัญ ของคนญี่ปุ่น
การให้ของขวัญ ของคนญี่ปุ่น

ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการห่อของขวัญก็จำเป็นอย่างยิ่ง และต้องมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นแพ๊คเกจที่ยอดเยี่ยมที่สุด ถ้าการห่อของขวัญ ไม่ใช่ทางเลือกที่คุณต้องการ ทั้งนี้ทั้งนั้น ของขวัญเหล่านั้นจะต้องอยู่ในถุงจากร้านที่ได้ซื้อมา แล้วแต่คุณจะสะดวกเลือกได้เลย 

โดยปกติคนญี่ปุ่นค่อนข้างจะขึ้นชื่อ ในเรื่องของการพับกระดาษงานฝีมืออยู่แล้ว แต่ก็ยังมีบริการห่อของขวีญของมืออาชีพให้เลือกใช้บริการกันด้วย

ห้ามให้ของขวัญคนญี่ปุ่นด้วยของขวัญที่เป็นเซ็ทสี่ชิ้น เนื่องจากจะถือว่าเป็นโชคไม่ดี เพราะในภาษาญี่ปุ่นคำว่าสี่ นั้นออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า “ตาย” ทำให้ผู้รับ จะรู้สึกถึงโชคไม่ดีต่อของขวัญเหล่านั้น หากคุณให้ของขวัญเซ็ท 4 ชิ้นกับคงญี่ปุ่น เขาเหล่านั้นอาจจะมีเหงื่อตกกันบ้างล่ะ 

การให้ของขวัญของคนญี่ปุ่น1 - ขนบธรรมเนียม การให้ของขวัญ ของคนญี่ปุ่น
ขนบธรรมเนียม

คุณต้องให้ของขวัญที่คุณนำมา ในตอนท้ายของการพบปะกัน และรับหรือมอบให้ด้วยมือทั้งข้างทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้ให้ของขวัญ คุณจะต้องปฏิเสธของขวัญ เหล่านั้นก่อนในอันดับแรก เพื่อความสุภาพ หลังจากนั้นค่อยรับ จะเป็นการหยาบคลายที่น้อยกว่า กล่าวคือ ปฎิเสธก่อนค่อยรับมาเพื่อเป็นมารยาทนั่นเอง 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ufabet168

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o