วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

สวนเซ็นญี่ปุ่น

feature image7 - สวนเซ็นญี่ปุ่น
สวนเซ็นญี่ปุ่น

สวนเซ็นญี่ปุ่น หรือสวนหินญี่ปุ่น ซึ่งจะรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ เซนการ์เดน ก็คือสวนพื้นภูมิแห้งแล้งที่นำมาจัดเป็นชนิดของสวนเซนญี่ปุ่น ได้รับอิทธิพลมาจากนิกายเซนในพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่น และสามารถหาชมได้ตามวัดเซนจากการฝึกสมาธินั่นเอง

สวนในรูปแบบของญี่ปุ่นนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะพวกต้นไม้และพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีให้เห็นในฤดูกาลที่แตกต่างกันไป ซึ่งในระหว่างที่ต้นไม้เจริญเติบโตนั้นก็จะได้รับการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ดังนั้นในสวนญี่ปุ่นจะไม่มีลักษณะที่เหมือนเดิมอยู่ตลอดนั่นเอง ในโครงสร้างพื้นฐานของสวนญี่ปุ่นนั้นจะได้รับการพิจารณาจากสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคือ อาคาร ระเบียง เส้นทาง สึกิยะมะและมีการจัดวางของอย่างเช่น หิน เมื่อเวลาผ่านไปความงดงามของสวนจะขึ้นอยู่กับการดูแลและการบำรุงรักษาที่มีศิลปะในการตัดและตกแต่งสวนนั้น ๆ ในส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะเซ็นก็คือการดูแลรักษาสวนให้อยู่คงที่ที่มีลักษณะเสมือนภาพวาดและจิตรกรรมนั่นเอง สวนคะเระซันซุย จึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของพื้นภูมิที่เรียกได้ว่าเป็น “m i n d – s c a p e”  ทั้งน็อาจหมายถึงปรัชญาทางพุทธศาสนาที่แสดงออกให้เห็นถึงความงดงามของสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนานิกายเซนของประเทศญี่ปุ่น

japanese gardener 2 - สวนเซ็นญี่ปุ่น

ความหมายของคำว่า คะเระซันซุย คือ พื้นภูมิแห้งแล้ง (สวน) เป็นชนิดของสวนญี่ปุ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เริ่มมีในยุคมุโระมะจิ ในปีค.ศ. 1 3 9 2 – 1 5 6 8 ที่ปราศจากบ่อน้ำต่าง ๆ ซึ่งสวนชนิดนี้มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นภูมิธรรมชาติที่มีองค์ประกอบในการจัดวางของก้อนหิน ทรายขาว พืชจำพวกมอสและต้นไม้ที่นำมาจัดแต่ง

ต่างจากสวนตามประเพณี สวนคะเระซันซุย จะไม่มีน้ำใด ๆ แต่จะมีการปูรวดหรือทราย จะกวาดลวดลายหรือไม่ก็ได้แต่ก็สามารถทำเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ หรือ ทะเลสาบ ในการจัดกวาดกรวดหรือทรายเพื่อให้เป็นลวดลายนั้นจะบ่งบอกถึงคลื่นน้ำ มีบทบาทของความสวยงาม อีกทั้งพระของพุทธศาสนานิกายเซนจะมีการฝึกฝนและปฏิบัติการกวาดลวดลายเพื่อที่จะฝึกสมาธิ ซึ่งการกวาดเส้นและลวดลายอย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช้เรื่องง่าย ในการกวาดลวดลายยั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของหินที่อยู่ในพื้นที่บริเวณกรวด อย่างไรก็ตามลวดลายส่วนใหญ่ไม่คงที่ เพราะจะมีการพัฒนาลวดลายใหม่ ๆ และเป็นการฝึกทักษะในการสร้างสรรค์และเป็นการประลองฝีมือกันจึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้น

อิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเซนที่มีต่อการออกแบบสวนได้ถูกนำมาบรรยายโดย K u c k ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 0 และมีการทักท้วงโดย K u i t e r t ในช่วงท้ายของศตวรรษ ซึ่งเรื่องที่ไม่ได้ถูกการทักท้วงก็คือเรื่องที่ สวนคะเระซันซุย นั้นดลบันดาลมาจากภาพวาดทิวทัศน์ของจีนและญี่ปุ่นในอดีต ถึงแม้สวนจะมีการจัดวางที่ไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะนำเอาก้อนหินและพุ่มไม้ที่ผ่านจากการตัดแต่งมาเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่น ภูเขา หุบเขาและน้ำตกที่ได้ถูกจารึกเป็นจิตกรรมในภาพวาดทิวทัศน์ของจีน ซึ่งในบางภาพ ทิวทัศน์จะมีการดลบันดาลมาจากทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง เช่น เนินเขาที่อยู่ข้างหลังเป็น “ทิวทัศน์ที่มีการยืมมา” โดยมีเทคนิคที่เรียกว่า ชักเคอิ ( s h a k k e i )

what is a zen garden - สวนเซ็นญี่ปุ่น

ในปัจจุบันนั้นภาพวาด หมึกโมโนโครม ก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ใกล้เคียงที่สุดกับพุทธศาสนานิกายเซน ในหลักการออกแบบของการสร้างพื้นภูมินั้นมีอิทธิพลมาจากภาพวาดทิวทัศน์หมึกโมโนโครมสามมิติ ที่เรียกว่า ซูมิเอะ หรือ ซุยโบคุกะ

สวนญี่ปุ่น ถือว่ามีค่าในระดับเดียวกับงานศิลปะในประเทศ ส่วนของสวนหินที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในเมือง เรียวอันจิ ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือในเมืองเกียวโต สวนที่เรียวอันจิจะมีความยาวถึง 3 0 เมตรจากฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกและ 1 0 เมตรจากเหนือถึงใต้ ในสวนจะไม่มีต้นไม้แต่มีเพียงก้อนหินหลายรูปร่างหลายขนาด U F A B E T บางก้อนจะถูมอสปกคลุมและได้ถูกจัดวางบนพื้นที่โรยด้วยกรวดและทรายขาวที่มีการวาดลวดลายในแต่ละวัน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก U F A B E T